Oud voor Nieuw aftrek, voorkom teleurstelling in geval van schade.

Schade krijgen is al vervelend genoeg, maar het wordt nog erger als u denkt goed verzekerd te zijn, toch moet bijbetalen aan het herstel.Oud voor Nieuw aftrek schade, dov, verzekering

Wij adviseren om voor het afsluiten goed de polisvoorwaarden door te lezen hoe uw beoogd verzekeraar omgaat met een zogeheten ‘waardevermeerdering van het verzekerde object’ door vervanging of reparatie van het object of delen daarvan.

Regelmatig krijgen wij hierover vragen van teleurgestelde verzekerden die een contra-expertise aanvragen in verband met deze aftrek. Daar kunnen wij veelal weinig voor betekenen.

Uiteraard moet schade wel ontstaan zijn door een onzeker voorval, het is geen vergoeding voor achterstallig onderhoud of nog niet uitgevoerde preventieve vervanging van onderdelen.

In het bijgevoegde artikel uit de Yachtfocus legt een verzekeraar, naar onze mening, duidelijk uit wat de Oud voor Nieuw aftrek inhoud.  artikel_verzekeringen