Mediation

Mediation. Conflict oplossen in uw belang.

Mediation en conflictoplossing in nautische en maritiem conflicten.
Mediation en conflictoplossing in nautische conflicten.

Mediation is een betaalbare vorm van conflictoplossing, waarbij, anders dan in een langdurige en vooral kostbare rechtszaak, beide partijen hun belang kunnen veilig stellen door zelf actief aan de oplossing te werken.

De mediator bevordert of herstelt de communicatie tussen de partijen, zodat deze vervolgens gezamenlijk tot een werkbare oplossing van hun conflict kunnen komen.

mediation-conflict-maritiem-mediator-arbiter
Als uw conflict in de knoop zit, wij helpen met de oplossing.

De mediator komt in beginsel niet met de oplossing, maar faciliteert beide partijen in het proces van communiceren. Hij bewaakt daarbij het evenwicht tussen partijen en stuurt de communicatie aan.
Uiteraard helpt het als de mediator kennis heeft van de materie van het conflict.
Door de jarenlange ervaring in zeevaart, binnenvaart en als watersporter hebben wij een ruim inzicht in diverse maritieme, nautische en pleziervaart gerelateerde conflicten en geschillen.

Desgewenst, en enkel met uitdrukkelijke instemming van beide partijen, mogen we meedenken over een mogelijke oplossing. Wij evalueren dan de mogelijkheden, waarbij partijen vervolgens onderling overeenstemming kunnen bereiken.

medition-conflict-overeenkomst-oplossen-winwin
Uw oplossing bij mediation

Bij mediation gaat het niet over “alles of niets”, maar is het belangrijk dat beide partijen hun belang benoemen, om zo tot een mogelijke oplossing te komen. Geheimhouding is een voorwaarde voor mediation, naast bereidheid om het proces op te starten.
Voor alles is een oplossing, die draagt u met u mee.
Wij faciliteren u om de oplossing voor u en uw conflict partner te ontdekken en verder uit te werken.
Informeer geheel vrijblijvend als u een schijnbaar onoplosbaar conflict heeft, wij geven u graag advies.

Blue Loeks Marine werkt met NMI geregistreerde mediators en bij het Internationale ADR aangesloten mediators.pinguin-1-conflict-oplossen-mediation