Vlak Diktemetingen

Ultrasone vlakdiktemeting (huiddiktemeting) van uw schip, jacht of boot.

Werkwijze Vlakdiktemeting / Huiddiktemeting

Eerst wordt het jacht of schip zoveel mogelijk van binnenuit visueel geïnspecteerd. Vaak is er namelijk inwendig sprake van roestvorming die aan de buitenzijde niet zichtbaar is.

zware roest op vlak eenvoudig te zien bij een eerste indruk inspectie
Zware roest op het scheepsvlak, goed zichtbaar onder een vastgeschroefd vloerdeel. Met wat inspanning lukt het ons vaak wel om delen van het vlak te bekijken. Wij constateren  helaas vaak zwaar achterstallig onderhoud  zoals op de foto.

We kunnen dan ook de locatie van ‘verdachte’ plekken en onderdelen zoals douche, toilet beter bepalen.
Na het zorgvuldig afkloppen van het schip of jacht, worden de romp en het vlak onder de waterlijn op een representatief aantal punten per zijde gemeten. Ook de “verdachte” plekken worden zo nodig extra gemeten. Hiervoor worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.
Dikke, zachte lagen zoals antifoulings beïnvloeden soms de vlakdiktemeting. In dat geval zal een dergelijke laag plaatselijk worden verwijderd, zodanig dat het primaire verfsysteem intact blijft. Slijpen is hierbij niet nodig.

Vlakdiktemetingen, huiddiktemetingen, wat doen we, en waarom.

doorgeroest roerblad, speling in roerlagers, schroefspeling te groot.
Doorgeroest roerblad, speling in roerlagers, schroefaslager speling te groot.

Wij inspecteren ook het roer, de anodes, schroef en dergelijke.

Het gehele onderwaterschip wordt dus tijdens de vlakdiktemeting door ons beoordeeld.
Het is verstandig om eens per 5 jaar een diktemeting te laten uitvoeren op uw schip, ook als de verzekering dat niet eist. U voldoet hiermee aan uw verplichting tot goed onderhoud en u heeft een schriftelijk bewijs van de conditie van uw onderwaterschip.
Tijdens de vlakdiktemeting zal het schip toegankelijk moeten zijn op de wal en ontdaan van aangroei.
Visuele inspectie van het onderwaterschip en de ultrasone vlakdiktemeting zijn inbegrepen in de aankoopkeuring, maar kunnen ook afzonderlijk als deelkeuring worden uitgevoerd.

Vlakdiktemetingen, huiddiktemeting door de intacte verflaag heen.

Blue Loeks Marine gebruikt o.a diktemeters die afzonderlijk de verflaagdikte en de materiaaldikte meten. Slijpen of krabben is in veel gevallen niet nodig.

Vlakdiktemeting door de verflagen heen van een stalen schip.
Vlakdiktemeting door de verflagen heen van een stalen schip.

Het schip of jacht hoeft dan aansluitend op de keuring niet lang op de wal te blijven voor het bijwerken van het verfsysteem.  Wij adviseren overigens om een restant van het verfsysteem bij de hand te houden tijdens de inspectie. Eventuele beschadigingen kunnen dan direct worden bijgewerkt, zonder extra stallings kosten.

Door de ultrasone vlakdiktemeting kan er van één zijde van het materiaal gemeten worden. De zogeheten B-Scan geeft een indicatie van de gesteldheid van het materiaal aan de achterzijde en de materiaaldikte. Van de metingen wordt een duidelijk rapport opgesteld waarin de waarden en de plaats daarvan op de scheepsromp overzichtelijk zijn vastgelegd.

Diktemeting van andere objecten.

Diktemeting van een zandfilter in een zwembad pompinstallatie.
Diktemeting van een zandfilter in een zwembad pompinstallatie.

Regelmatig voeren wij ook diktemetingen uit aan zogeheten landgebonden objecten. Het gaat dan om objecten, die moeilijk of niet verwijderbaar zijn  van hun locatie, en waarvan de opdrachtgever een indicatie wil hebben van de staal dikte.

Feitelijk kunnen wij met onze apparatuur van ieder hard materiaal de dikte meten, dus niet enkel staal of schepen.

Zo hebben wij onder andere diktemetingen verricht aan leidingen van rioolgemalen en van zandfilters van 3 meter hoog in zwembaden.