Contra-Expertise

Schade- en contra expertise.

In geval van schade kunnen wij in diverse momenten ingeschakeld worden, direct vanaf het begin van het proces om u bij te staan.

vragen bij contra-expertise /schade-expertise
vragen bij contra-expertise /schade-expertise

Als contra-expert als u het niet eens bent met uw verzekeraar of tegenpartij.

Als arbiter, derde expert of zelfs als gerechtsdeskundige, op al dan niet “vrijwillige” basis door partijen overeengekomen.

Wij zijn gewend om in stressvolle omstandigheden het overzicht te behouden.

Indien u ons direct inschakelt kunnen we de feiten verzamelen, de schade beoordelen en u adviseren over eventuele schade beperkende maatregelen. Wij gaan in overleg met de eventueel door uw verzekeraar benoemde expert, om uw belang goed te behartigen.

Aanvaringsschade aan een zeiljacht. zware schade aan de boeg.
Aanvaringsschade aan een zeiljacht. zware schade aan de boeg.

Bij een Contra-expertise worden wij pas later ingeschakeld, veelal na de eerste afwijzing door uw verzekeraar. De verzekeraar kan vaak ook geen duidelijke, en vooral overtuigende reden voor afwijzing geven. Vaak verschuilt de verzekeraar zich gemakshalve achter een rapport van de door hen ingeschakelde expert, zonder enige inhoudelijk kennis of met een tunnelvisie.

Wij komen dan veelal pas maanden later in beeld voor beoordeling van zogenaamde feiten, die veelal op aannames gebaseerd blijken te zijn bij een beetje doorvragen door ons.

Ons motto is: “assume nothing, verify everything”.
Wij adviseren u om zo volledig mogelijk alle omstandigheden, feiten, gesprekken etc, tijdens, en na, het schade voorval te documenteren.

onderzoekvragen-wie-wat-waar-hoe-motorboot-zeiljacht-boot-jacht
Hoe is de schade aan uw boot of jacht ontstaan? BEWAAR FOTO’S, DOCUMENTEN ETC VAN DE SCHADE, EN ALLE NIET DIRECT RELEVANTE ZAKEN.

Foto’s te nemen en onderdelen te bewaren tot de zaak volledig is afgewikkeld. Ook als anderen zeggen dat het niet hoeft !!! Juist dan.

Te vaak moeten we tijdens onze contra-expertises constateren dat belangrijke feiten niet meer aantoonbaar zijn, tijdens het moment van schade niet belangrijk of relevant werden geacht, documentatie niet (meer) aanwezig is, etc etc. en dat is zowel voor de klant,, als voor ons een teleurstelling. Bewaar en documenteer  dus alles van een schadevoorval.

U kunt ons daarvoor ook inschakelen, wij hebben de ervaring om overzicht te bewaren, en een oog voor details. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden en ons advies over de haalbaarheid van een contra-expertise.